Jeevan bahut sundar hai, ise aur sundar banao
Jeevan bahut sundar hai, ise aur sundar banao

Very good morning dear readers.
Jeevan bahut sundar hai, ise aur sundar banao

  1. Man aisa rakho ko kisi ko bura na lage
  2. Dil aisa rakho ke kisi ko dukhi na kare
  3. Sparsh aisa rakho ke dard na ho
  4. Rishta aisa rakho ke ant na ho
Sanjeev JaiswalGood Morning QuotesWonderful QuotesGood Morning,Nice thoughts,wonderful thoughtsVery good morning dear readers. Jeevan bahut sundar hai, ise aur sundar banao Man aisa rakho ko kisi ko bura na lage Dil aisa rakho ke kisi ko dukhi na kare Sparsh aisa rakho ke dard na ho Rishta aisa rakho ke ant na hoShare what you like